PREV
NEXT

Vitajte na stránke Klubu chovateľov Alpského jazvečíkovitého duriča

AKTUALITY

Objavte novinky zo sveta Alpského jazvečíkovitého duriča

Úlohy Klubu Chovateľov alpskéjo jazvečíkovitého duriča

  • bonitáciou exteriéru a konštruktívnym vyhodnocovaním úrovne skúšok poľovnej

  • organizovaním špeciálnych výstav a skúšok

  • kontrolou odchovov, výživy a umiestnenia psov

  • zvyšovaním poznatkov svojich členov z oblasti kynológie všeobecne, z praktických skúseností a poznatkov z chovu a výcviku farbiarov a duričov

  • sledovaním účelu chovu alpského jazvečíkovitého duriča, pričom nedopustí veľkochov, chov pre komerčné účely a veľkoobchod so psami, ktorý je v rozpore s poslaním klubu

  • nadväzovaním kontaktov a využívaním skúseností zahraničných klubov chovateľov alpského jazvečíkovitého duriča

  • sledovaním a usmerňovaním vývozu šteniec a dospelých jedincov z domácich odchovov pre zabezpečenie dôstojného reprezentovania klubu a slovenskej kynológie v zahraničí

PRÍBEH KLUBU Chovateľov alpského jazvečíkovitého duriča

Príbeh Klubu Občianske združenie Klub chovateľov alpského jazvečíkovitého duriča pri Slovenskom Poľovníckom Zväze bolo registrované prvým štatutárom Dr. Milanom Adámim na Ministerstve vnútra SR dňa 16. apríla 1998, ako záujmová organizácia občanov SR po tom, čo sa skupina nadšencov daxelkopova odčlenila do všeobecnejšie zameranej existujúcej organizácie zastrešujúcej plemená duričov. Štrukturálne je klub je samostatný právny subjekt, a zároveň aj členská organizácia Slovenského Poľovníckeho Zväzu (zal. r. 1969).

Novinky v článkoch

TOP