Ako 2% poukázať?

 

Zamestnanci:

1. požiadajte sojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovanie
preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.

2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane.
Uveďte
vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.

3. Najneskôr do konca apríla pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

 

Dôležité termíny:

do konca marca - podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby),
ktorí
podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami
(Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania)

do konca apríla - zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov,
za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ
(zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

 

 

Pracovali ste ako dobrovoľník?
Ak ste pracovali mi. 40 hodín ako dobrovoľník v predošlom kalendárnom roku,
máte možnosť venovať 3 percentá,
(stačí ak požiadate organizáciu, pre ktorú ste ako dobrovoľník pracovali o potvrdenie).

 

 

tlačivo_2020

poďakovanie

TOP