Členské a poplatky za chov, atď.

Na základe rozhodnutia Výboru KCHAJD a doterajších skúseností Vás upozorňujeme a dávame do povedomia všetkým členom KCHAJD pri SPZ, aby ste pre budúce obdobie bezpodmienečne dodržiavali termín úhrady členského, ako aj stanovené termíny pre poplatky za chov, výstavy a skúšky tak, aby bola na požadovanej úrovni zabezpečená celková činnosť Klubu chovateľov alpského jazvečikovitého duriča pri Slovenskom Poľovníckom Zväze.

Platby prosíme realizovať vkladom resp. prevodom na účet ! ! !

IBAN  SK62 0900 0000 0003 2339 7372
správa pre príjemcu: meno, priezvisko - popis platby, napr.: J. Novák, členské 2021

Ekonomicky je výhodnejšia platba na účet. Pri výpise poštového poukazu je veľmi problematické zistiť údaje odosielateľa.

 

Klubové poplatky

Zápisné, členské

 • zápisné
€5,- 
 • členské
€10,-  termín – 31.12. predošlého kalendárneho roka
 • platí sa vkladom/prevodom na účet klubu s uvedením variabilného symbolu pre príslušný rok, mena a priezviska (Variabilný Symbol – rok, správa pre príjemcu – meno, priezvisko)

Poplatky za chov, výstavy a skúšky

 • odporúčanie na párenie
€10,- termín - najneskôr pri predkladaní žiadosti o zapísanie šteniec do SPKP
 • poplatok za párenie - pes
€ 10,- termín - najneskôr do 2 mesiacov odo dňa narodenia šteniat
 • poplatky za šteňa
€ 10,- EUR termín - najneskôr pri predkladaní žiadosti o zapísanie šteniec do SPKP
 • !!! poplatok za nadpočetné šteňa !!!
0,- EUR, !!! zrušené !!!
 • platí sa prevodom/vkladom na účet klubu s uvedením
  variabilného symbolu – číslo odporúčania na párenie, napr. číslo odporúčania 7/2020, využite správu pre príjemcu – meno, priezvisko, počet šteňat, atď.
 • pre prihlášky na skúšky sa riaďte propozíciami
 

 

podľa prihlášky systém vygeneruje a zašle VS a výšku platby

Za disciplínu vopred ĎAKUJEM
 

Igor Ďurček
ekonóm KCHAJD

TOP